THỰC ĐƠN

THỰC ĐƠN THÁNG 11 TRƯỜNG MN NAM PHÚC  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Sáng (Cơm NT và MG) Đậu phụ rim thịt lợn Canh cải ngọt nấu cua…