lỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017 – 2018 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 28/05 Sáng – Họp giao ban Ban giám hiệu,…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017– 2018 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 21/05 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu, trưởng…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017 – 2018 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai14/05 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu, trưởng khuđầu tuần. – Kiểm tra chất…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017– 2018 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 07/05 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu, trưởng…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM HỌC: 2017– 2018 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai23/04 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu, trưởng…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 4 NĂM HỌC: 2017 – 2018 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 16/4 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu,…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 4 NĂM HỌC: 2017 – 2018 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 09/4 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu,…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THANG 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 4 NĂM HỌC: 2017 – 2018 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 02/4 Sáng – Kiểm tra các tiêu chuẩn trường…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 3 NĂM HỌC: 2017 – 2018 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 26/3 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu,…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 3 NĂM HỌC: 2017 – 2018 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 19/03 Sáng   Học tập Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề…