LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 3 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 25/3 Sáng –  Họp giao ban Ban giám…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 3 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 18/03 Sáng   Họp giao ban Ban giám hiệu,…

Lịch công tác tuần 2 tháng 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 3 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 11/03 Sáng –  Họp giao ban Ban giám…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 2 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 25/02 Sáng –  Họp giao ban Ban giám…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THANG 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 3 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 04/3 Sáng  Dự giờ, kiểm tra nề nếp nhóm 24-36 tháng B BGH  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THANG 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 2 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 18/02 Sáng –  Họp giao ban Ban giám…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THANG 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 2 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 1102 Sáng Dạy theo thời khoá biếu Toàn…

lỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 1 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 28/01 Sáng Kiểm tra ATVSTP bếp nuôi KS2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 1 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 21/01 Sáng –  Họp giao ban Ban giám…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3THÁNG 1 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 14/01 Sáng Kiểm tra ATVSTP bếp nuôi KS1 BGH