LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 12 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 03/12 Sáng Dự giờ,kiểm tra nề nếp nhóm…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 11 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 26/11 Sáng –  Họp giao ban Ban giám…

Lịch công tác tuần 3 tháng 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 11                                          NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 12/11 Sáng –  Họp giao ban…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 11 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 05/11 Sáng Kiểm tra môi trường học tập…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 11 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 29/10 Sáng –  Họp giao ban Ban giám…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10 NĂM HỌC: : 2018 – 2019   Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 22/10 Sáng Họp giao ban ban…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 10 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 15/10 Sáng –  Họp giao ban Ban giám…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10 NĂM HỌC: : 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 08/10 Sáng Họp giao ban ban giám hiệu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10 NĂM HỌC: 2018 – 2019   Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 01/10 Sáng Họp giao ban ban giám…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9 NĂM HỌC: 2018 – 2019 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 24/9 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu,…