Đại hội công đoàn trường mn Nam Phúc

Tháng Mười 11, 2017 8:51 sáng

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON NAM PHÚC

NHIỆM KÌ 2017 – 2022

20170926_134412

Chủ tịch lên phát biểu khai mạc đại hội

   20170926_142115

Đồng chí Vũ Thị Thơ về dự đại hội