TRƯỜNG MN NAM PHÚC KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017 – 2018

Tháng Chín 5, 2017 12:42 chiều

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017 -2018

TRƯỜNG MN NAM PHÚC

Đồng chí hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng

Đồng chí hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng

20170905_073412

Đồng chí hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới

20170905_073556

Đồng chí Cao Văn Đới lên đọc quyết định khen thưởng của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

20170905_073852

20170905_073919

                                    Đồng chí Trần Quốc Doanh lên trao cờ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

20170905_074016

Đồng chí Đỗ Quang Tuyến chủ tịch ủy ban nhân xã lên tặng hoa cho

20170905_074058

Ông Nguyễn Văn Luật đại diện hội cha mẹ học sinh lên tặng hoa cho nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI  CỦA TRƯỜNG MN NAM PHÚC

20170905_074621

20170905_080846

20170905_075519